Uppsatsstipendium 87 visningar0 ansökningar

Om du läser juridik i Stockholm och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor.

Sedan år 2000 delar Gernandt & Danielsson i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ut ett uppsatsstipendium till studenter som vill skriva examensuppsats i ett ämne med affärsjuridisk anknytning och samtidigt få en inblick i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Delaktig i vår vardag

Det är inte fråga om en praktikplats där stipendiaten biträder i advokatbyråns ärenden. Tanken är i stället att stipendiaten ska ha fullt fokus på uppsatsen och att skrivandet ska ske självständigt och i kontakt med handledaren på universitetet. Som stipendiat kommer du dock ha möjlighet att diskutera det valda uppsatsämnet med praktiskt verksamma jurister. Stipendiet är dessutom ett bra sätt att knyta kontakter och få insyn i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Under tiden på Gernandt & Danielsson blir stipendiaten en naturlig del av advokatbyrån. Stipendiatens arbetsplats är utrustad med datorutrustning med tillgång till databaser och andra hjälpmedel som studenten behöver. Stipendiaten har även tillgång till advokatbyråns bibliotek med dess omfattande samlingar av offentligt tryck och svensk och internationell juridisk litteratur och tidskrifter, inklusive den hjälp vår bibliotekarie ger våra jurister. Du är med på utbildningar och interna evenemang tillsammans med byråns jurister och kommer att lära känna många av dessa. Du får dessutom en egen fadder på Gernandt & Danielsson.

Stipendiebeloppet

Stipendiebeloppet uppgår till 40 000 kronor. Någon resultatplikt är inte kopplad till stipendiet, men avsikten är att du ska slutföra uppsatsen under din tid på advokatbyrån.

Är du behörig att söka?

Du får söka stipendiet om du läser juridik vid Stockholms universitet och ska skriva examensuppsats om 30 högskolepoäng under följande termin. Sökanden ska senast vid beslutet om utdelning av stipendiet uppfylla juridiska fakultetens förkunskapskrav för att få skriva uppsats.

När du söker ska du ha valt ett väl definierat uppsatsämne. Uppsatsämnet kan behandla något av de områden som anses centrala inom affärsjuridiken, såsom exempelvis avtalsrätt, associationsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, processrätt, konkurrensrätt eller aktiemarknadsrätt. Även ämnen utanför affärsjuridikens kärnområden kan dock komma i fråga för stipendiet, såsom förvaltningsrätt eller EU-rätt. Avgörande är att det finns en affärsjuridisk anknytning.

Du bör ha höga betyg från juristlinjen och vara intresserad av arbetet på affärsjuridisk advokatbyrå.

Så prövas ansökan

Din ansökan behandlas av en stipendiekommitté som består av Jur. dr. Jessica Östberg samt advokaterna Anders Lundin, Manfred Löfvenhaft och Johanna Lindholm, de tre sistnämnda verksamma vid Gernandt & Danielsson.

Det är viktigt att din ansökan innehåller en utförlig beskrivning av ditt uppsatsämne. Som ett riktmärke bör beskrivningen omfatta en tredjedels till en halv A4-sida.

Kontakt

För frågor om stipendiet, kontakta vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm (telefon +46 734 15 24 60 och e-post johanna.lindholm@gda.se). Du kan även kontakta Jessica Östberg på Juridicum (telefon +46 702 11 11 29 och e-post jessica.ostberg@juridicum.su.se).

Ansökan

Ansökningsperioden stänger den 14 december 2018. Besked kan förväntas strax därefter.

 

  • Annonsen har tyvärr löpt ut.
Dela annonsen
Gernandt & Danielsson bildades 1992 när en grupp delägare och deras kollegor lämnade en av den tidens största svenska advokatbyråer och startade eget. I dag är vi en av Sveriges ledande advokatbyråer inom svensk och internationell affärsjuridik. Vi har cirka 110 medarbetare som arbetar på vårt kontor på Hamngatan mitt i Stockholm. Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk byrå – inte minst på Gernandt & Danielsson. Men det är också oerhört roligt och utvecklande. Hos oss får du arbeta med spännande klienter och avancerade arbetsuppgifter i en internationell miljö. Och du får göra det tillsammans med några av landets högst ansedda och skickligaste affärsjurister.
Lär känna oss
Fler annonser från Gernandt & Danielsson

Om Oss

JURISTJOBBEN lanserades 2013 av några studenter som tyckte att det var alldeles för tidsödande och krångligt att hitta jobb. Sedan dess har vi blivit Sveriges största karriärsida för jurister och juriststudenter, på nätet, Facebook och Instagram.

JURISTJOBBEN stödjer Adastra, Centrum för rättvisa, ELSA, Gatujuristerna, Institutet för Juridik och Internet, Juridisk Publikation och Juristresursen.

Kontakta Oss

Du kommer lättast i kontakt med oss genom att maila info@juristjobben.se


Annonsera hos oss

Intresserad av att annonsera hos oss? Klicka här för att läsa mer.

Har du redan ett konto? Klicka här för att lägga upp en annons

Gilla Oss

Gör som över 7 000 andra, gilla JURISTJOBBEN på Facebook för att ta del av aktuella jobbannonser, nyheter och tips som du inte hittar någon annanstans.

Följ oss

Du vet väl att du även kan följa oss på Instagram? Instagram