Uppsatsstipendium om 40 000 kronor 427 visningar0 ansökningar

Om du läser juridik i Stockholm, Umeå eller Örebro och ska skriva din examensuppsats har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor.

Gernandt & Danielsson delar varje höst ut tre uppsatsstipendier i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, juridiska institutionen vid Umeå universitet och institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Stipendierna tilldelas studenter som vill skriva examensuppsats i ett ämne med affärsjuridisk anknytning och samtidigt få en inblick i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Delaktig i vår vardag

Det är inte fråga om en praktikplats där stipendiaten biträder i advokatbyråns ärenden. Tanken är i stället att stipendiaten ska ha fullt fokus på uppsatsen och att skrivandet ska ske självständigt och i kontakt med handledaren på universitetet. Som stipendiat kommer du dock ha möjlighet att diskutera det valda uppsatsämnet med praktiskt verksamma jurister. Stipendiet är dessutom ett bra sätt att knyta kontakter och få insyn i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Under tiden på Gernandt & Danielsson blir stipendiaten en naturlig del av advokatbyrån. Stipendiatens arbetsplats är utrustad med modern datorutrustning med tillgång till databaser och andra hjälpmedel som studenten behöver. Stipendiaten har även tillgång till advokatbyråns bibliotek med dess omfattande samlingar av offentligt tryck och svensk och internationell juridisk litteratur och tidskrifter, inklusive den hjälp vår bibliotekarie ger våra jurister. Du är med på utbildningar och interna evenemang tillsammans med byråns jurister och kommer att lära känna många av dessa. Du får dessutom en egen fadder på Gernandt & Danielsson.

Stipendiebeloppet

Stipendiebeloppet uppgår till 40 000 kronor. Någon resultatplikt är inte kopplad till stipendiet, men avsikten är att du ska slutföra uppsatsen under din tid på advokatbyrån.

Är du behörig att söka?

Du får söka stipendiet om du läser juridik vid universiteten i Stockholm, Umeå eller Örebro och ska skriva examensuppsats om 30 högskolepoäng under höstterminen. Sökanden ska senast vid beslutet om utdelning av stipendiet uppfylla förkunskapskraven för att få skriva uppsats.

När du söker ska du ha valt ett väl definierat uppsatsämne. Uppsatsämnet kan behandla något av de områden som anses centrala inom affärsjuridiken, såsom exempelvis avtalsrätt, associationsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, processrätt, konkurrensrätt eller aktiemarknadsrätt. Även ämnen utanför affärsjuridikens kärnområden kan dock komma i fråga för stipendiet, såsom förvaltningsrätt eller EU-rätt. Avgörande är att det finns en affärsjuridisk anknytning.

Du bör ha höga betyg från juristlinjen och vara intresserad av arbetet på affärsjuridisk advokatbyrå.

Så prövas ansökan

Din ansökan behandlas av en stipendiekommitté som består av jurister från Gernandt & Danielsson och representanter från de respektive juridiska institutionerna (i Stockholm Jur. dr. Jessica Östberg, i Umeå professor Mattias Derlén och universitetslektor Jan Leidö samt i Örebro professor Annina H Persson och universitetsadjunkt Einar Prytz).

Det är viktigt att din ansökan innehåller en utförlig beskrivning av ditt uppsatsämne. Som ett riktmärke bör beskrivningen omfatta en tredjedels till en halv A4-sida.

Kontakt

För frågor om stipendiet, kontakta vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm (telefon +46 734 15 24 60 och e-post johanna.lindholm@gda.se).

Ansökan

Ansökningsperioden stänger den 5 juni om du studerar vid Umeå eller Örebro universitet respektive den 15 juni om du studerar vid Stockholms universitet. Besked kan förväntas inom någon vecka därefter.

Dela annonsen
Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk byrå – inte minst hos Gernandt & Danielsson. Men det är också oerhört roligt och utvecklande. På Gernandt & Danielsson får du den stora byråns alla fördelar. Du får jobba med stora och komplexa uppdrag i nära samarbete med några av Sveriges högst ansedda affärsjurister. Samtidigt är byrån inte större än att alla känner alla. Du blir sedd som individ och får ta ansvar från dag ett. Gernandt & Danielsson bildades 1992 när en grupp delägare och deras kollegor lämnade en av den tidens största svenska advokatbyråer och startade eget. Sedan dess har vi vuxit till cirka 120 medarbetare som alla arbetar på vårt kontor på Hamngatan mitt i Stockholm. Vi har sedan starten byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap, granskning och ifrågasättande värderas högt. Du får därför redan från första dagen arbeta nära delägare och andra seniora jurister. Vår erfarenhet är dessutom att du vinner på att jobba med flera rättsområden, inte bara ett. Allt detta gör att du växer snabbare in i advokat- och rådgivarrollen.
Lär känna oss
Fler annonser från Gernandt & Danielsson

Om Oss

JURISTJOBBEN lanserades 2013 av några studenter som tyckte att det var alldeles för tidsödande och krångligt att hitta jobb. Sedan dess har vi blivit Sveriges största karriärsida för jurister och juriststudenter, på nätet, Facebook och Instagram.

JURISTJOBBEN stödjer Adastra, Centrum för rättvisa, ELSA, Gatujuristerna, Institutet för Juridik och Internet, Juridisk Publikation och Juristresursen.

Kontakta Oss

Du kommer lättast i kontakt med oss genom att maila info@juristjobben.se


Annonsera hos oss

Intresserad av att annonsera hos oss? Klicka här för att läsa mer.

Har du redan ett konto? Klicka här för att lägga upp en annons

Gilla Oss

Gör som över 7 000 andra, gilla JURISTJOBBEN på Facebook för att ta del av aktuella jobbannonser, nyheter och tips som du inte hittar någon annanstans.

Följ oss

Du vet väl att du även kan följa oss på Instagram? Instagram