Excellence Trainee med start februari 2019 237 visningar0 ansökningar

Som en av Sveriges största affärsjuridiska rådgivare med drygt 100 medarbetare erbjuder Hamilton ett brett utbud av affärsjuridiska tjänster till både svenska och internationella klienter. Vår vision är att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Vill du bli en av oss?
Hamilton har all­tid sökt ef­ter topp­ta­lang­er som sik­tar högt. Vi er­bju­der dig från ter­min 6 möj­lig­het till bå­de ar­be­te och ut­bild­ning pa­ral­lellt med stu­di­er­na på ju­rist­pro­gram­met. Den an­tag­na kom­mer att ar­be­ta nä­ra fir­mans Associates och Part­ners i på­gåen­de upp­drag och till­de­las ju­ri­dis­ka ar­bets­upp­gif­ter som bå­de är ut­ma­nan­de och va­ri­e­ran­de. Den antagna kom­mer att ar­be­ta grän­sö­ver­skri­dan­de inom samt­li­ga verk­sam­hets­grup­per för att få till­gång till bå­de bred­den och dju­pet av de oli­ka verk­sam­hets­grup­per­nas spe­ci­a­list­kom­pe­tens. Den antagna till­de­las en ad­vo­kat som men­tor som har rol­len att coacha och le­da i rätt rikt­ning un­der pro­gram­mets gång samt ge råd in­för fram­ti­den. Studenten kom­mer dess­utom att in­gå i fir­mans kar­riär-och kom­pe­tens­ut­veck­lings­pro­gram, Hamilton Excellence, som in­ne­bär till­gång till ett ge­di­get ut­bild­nings­pa­ket som är fram­ta­get för fir­mans Associates. Programmet är där­med ut­for­mat för att va­ra en tyd­lig kar­riär­väg från ju­rist­stu­dent till Associate.

Din profil
Vi söker dig som studerat minst sex terminer på juristprogrammet när du påbörjar positionen som Excellence Trainee. Relevant arbetslivserfarenhet, studier utomlands eller andra engagemang vid sidan av dina studier och goda studieresultat är meriterande. Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser framför oss att du har ett genuint intresse och engagemang för affärsjuridik samt en drivkraft och vilja att utvecklas och prestera för att nå resultat tillsammans med vårt sammansvetsade team.

Vad vi erbjuder
Du kommer att få erfarenhet av hur det är att arbeta som nyexaminerad Associate på en affärsjuridisk firma en dag i veckan parallellt med dina studier på juristprogrammet, under ett års tid. Hos oss får du vara en del av ett framgångsrikt team där alla arbetar mot en tydlig vision och tydliga mål. Sammantaget bidrar det till en kunskapsintensiv, utmanande och inspirerande arbetsplats där du får värdefulla erfarenheter och kontakter inför en framtid inom affärsjuridik. Om du siktar högt har du alla möjligheter att lyckas hos oss!

Ansökan
Ansök via vår hemsida genom att ladda upp CV, personligt brev, akademiska meriter och relevanta arbetsintyg. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så registrera din ansökan så snart som möjligt, dock som senast den 9 december.

För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta vår HR Generalist, Signe Jansdotter, på signe.jansdotter@hamilton.se.

Besök oss gärna på www.hamilton.se, Instagram, Facebook och LinkedIn för kontinuerliga nyhetsuppdateringar.

  • Annonsen har tyvärr löpt ut.
Dela annonsen
Vår verksamhet bygger på ett true partnership, där varje medarbetares kompetens och passion för sitt arbete används på bästa sätt. Våra olika verksamhetsgrupper har ett nära samarbete med varandra för att säkerställa att vi erbjuder rätt kompetens i varje uppdrag. Genom att kombinera specialistrådgivning med en service utöver det vanliga vill vi skapa långsiktiga och framgångsrika relationer med våra klienter.
Lär känna oss

Om Oss

JURISTJOBBEN lanserades 2013 av några studenter som tyckte att det var alldeles för tidsödande och krångligt att hitta jobb. Sedan dess har vi blivit Sveriges största karriärsida för jurister och juriststudenter, på nätet, Facebook och Instagram.

JURISTJOBBEN stödjer Adastra, Centrum för rättvisa, ELSA, Gatujuristerna, Institutet för Juridik och Internet, Juridisk Publikation och Juristresursen.

Kontakta Oss

Du kommer lättast i kontakt med oss genom att maila info@juristjobben.se


Annonsera hos oss

Intresserad av att annonsera hos oss? Klicka här för att läsa mer.

Har du redan ett konto? Klicka här för att lägga upp en annons

Gilla Oss

Gör som över 7 000 andra, gilla JURISTJOBBEN på Facebook för att ta del av aktuella jobbannonser, nyheter och tips som du inte hittar någon annanstans.

Följ oss

Du vet väl att du även kan följa oss på Instagram? Instagram